Het koorjaar

Pianobegeleiding van Michaëla DegenaarDe standaard is dat we een keer per jaar een concert in Bussum geven. In principe zingen we a cappella. En we hebben ook piano-begeleiding van onze voorzitter Michaëla Degenaar. We werken daar geduende een half jaar naar toe. We hebben inmideels een enorm repetore van liedere opgebouwd. Maar de zingen meestal een zestal nieuwe liederen. Die studeren we in. En daarnaast kiezen 4 tot zes nummers uit het bestaande repetoire. Er zijn ook solo-optredens van ons dameskwartet. Dat zijn vier vrouwen, meestal twee sopranen en twee alten, die vier-stemmig een of twee nummers ten gehore brengen. Er is vaak ook een solo-optreden van een van onze sopranen, zij zingt dan bijvoorbeeld een aria van Mozart. We zingen vaak in de Remonstrante KerBuiten oefenen voorafgaand aan de Korendag in 2018 in Monnickendamk in Bussum, maar switchen ook naar de Apostolische Kerk of de Majellakapel. 

We doen ook halverwege het jaar – mei of juni – mee aan de korendag, zoals in Monnikkendam of in Haarlem. Dat is een mega festijn, Er komen koren uit heel Nederland naar toe. De organisatie van de korendag nodigt ons daarvoor uit. Het programma is minder uitgebreid. Meestal een half uur en dan zingen we ongeveer vijf à zeven nummers. We treffen daar wel een deskundig publiek en we zijn inmiddels een bekend koor. We doen ook al wel twintig jaar mee!

Kooruitje LemiersEen keer in de twee jaar gaan we met het koor naar een leuk plek in Nederland, waar we een optreden geven en ook zien we dat als een uite. Ons kooruitje weekend. Daarvoor is er een gelegenheidscommissie die zoekt naar een geschikte plek en tijdstip, Zij zorgen voor het vervoer en de catering. ZIj bepalen het programma voor z’n weekend, zoals in oktober 2018 gingen naar het Geuldal, een concert in een kerk in Lemiers en in 2016 naar Bronckhorst. Bier en terassen, altijd mooi weer. Heel gezellig. En er is een aantal hardlopers in de groep, die kunnen het niet laten natuurlijk. 

Bijzonder kooruitje was…Onze dirigente kende de dirigent in Rome vanuit haar convervatoriumopleiding en daaruit ontstaond het idee om een uitwisselingsprograma samen te stellen. Het kooruitje in oktober 2019 was naar Rome, Heel bijzonder. Het werd uiteindelijk een uitwisseling. Het met het Romeinse koor in Hilversum in juni 2019.