Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het contact met de dirigent. Overigens nemen ook andere koorleden veelal taken op zich zoals bijvoorbeeld het beheren van de bladmuziek, zorgen voor de midifiles en de PR.

SAMENSTELLING BESTUUR:

Bestuur Naam Telefoon
Voorzitter Michaela Degenaar 06-42220744
Secretaris Ben Heijmeijer 035-6953399
Penningmeester Marjan Kwant 035-6946650 of 06-44232444
Bestuurslid Annelies Pauw 06-53951027
Bestuurslid Sabien Deneer 06-54272538