We gingen naar Rome

Op 5 oktober 2019 traden we samen met CaroCoro op in de basiliek van San Crisogono in Trastevere in Rome.

Programma Rome